Onderhoud blusmiddelen

Blusmiddelen, slanghaspels en verrijdbare blustoestellen al deze blusmiddelen zijn bedoeld voor het bestrijden van een beginnende brand. Er zijn verschillende soorten blusstoffen zoals schuim, poeder en koolzuur. En iedere blusstof heeft voor- en nadelen.

Bovendien is de ene stof beter geschikt voor een bepaalde brandklasse Onderhoud blusmiddelen conform de eisen gesteld in de Nederlandse onderhoudsnorm NEN 2559, NEN 2659, NEN 671-3 en de Arbowet is verplicht voor bedrijven.

Wij onderhouden alle merken blusmiddelen uitgevoerd door een gediplomeerde onderhoudsmonteurs.

Onderhoud blusmiddelen van alle merken

Inspectie & onderhoud (nood)verlichting

Ook noodverlichting heeft onderhoud nodig. Behalve het jaarlijkse onderhoud voeren wij reparaties, vervangingen en uitbreidingen in eigen beheer uit. Onze onderhoudsdeskundige werken conform NEN-EN 50171 & 50172 en hebben de kennis, ervaring om uw noodverlichtingsarmaturen vakkundig te onderhouden en/of te repareren.

Men gaat er vaak van uit, dat wanneer er noodverlichting aanwezig is, de veiligheid voldoende gewaarborgd is. Noodverlichtingsarmaturen hebben echter regelmatig (onzichtbare) defecten, zoals accu’s met onvoldoende capaciteit, of kapotte lampen. Soms is er sprake van een verkeerde vluchtroute of onjuiste pictogrammen.

De onderhoudsdeskundige start met het inspecteren van de noodverlichting. De visuele inspectie uitgevoerd. Is de noodverlichting op de juiste locatie geplaatst, beschikt het over de juiste pictogram en is het goed zichtbaar? Ook worden de armaturen gecontroleerd op o.a. beschadigingen.

Na de controle en het onderhoud van de noodverlichting voert onze onderhoudsdeskundige een functietest uit, om er zeker van te zijn dat uw installatie volledig werkt. Hierbij testen we naast de werking, de responstijd, accucapaciteit en de lichtsterkte. Als afronding van de inspectie en het onderhoud ontvangt u een inspectierapport en vult de onderhoudsdeskundige het logboek aan.

Droge blusleiding

Droge blusleidingen NEN1594

Alle gebouwen hoger dan 20 meter zowel utiliteit- als woningbouw moeten volgens het bouwbesluit worden voorzien van een droge blusleiding, conform de richtlijnen vastgelegd in NEN1594.

De droge blusleidingen dienen 1x per jaar te worden geïnspecteerd en 1x per 5 jaar te worden beproefd. De verantwoordelijkheid voor de inzetbaarheid van de droge blusleiding ligt bij de eigenaar.

Aan de buitengevel moet zich een voedingsaansluiting bevinden, die is aangebracht in een kast van 500×500 mm. De voedingsaansluiting moet van een goedgekeurd herkenningsteken zijn voorzien van een pictogram “B” (300x400mm). De afstand tussen het brandweervoertuig en het aansluitpunt van de droge blusleiding mag niet meer dan 40 m.

De inspectie en onderhoud:
- Inspectie van de blusleiding en de onderdelen
- Onderhoud van de voedings- en brandslangaansluitingen
- Onderhoud aan de storz-afdichtingen

Projectering

Beheer ontruimingsplattegrond

De Projectering blusmiddelen NEN-4001 norm omschrijft de projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen in bedrijfsgebouwen. Bij het opstellen van deze norm is het blusvermogen van draagbare blustoestellen volgens NEN-EN 3-7 en NEN-EN 1866 voor verrijdbare blustoestellen als basis gehanteerd.
In de norm NEN-4001 staan richtlijnen voor het bepalen van het aantal blusmiddelen, het type en de locaties van blusmiddelen.

De keuze van de te gebruiken brandblusser hangt af van de soort brand die geblust moet worden en de eigenschappen van de blusstof. Een goed voorbeeld hiervan is de levensgevaarlijke situatie die ontstaat wanneer brandend frituurvet wordt geblust met water.

De verschillende branden kunnen worden opgedeeld in vier brandklassen. Op elk etiket van een goedgekeurde brandblusser staan de pictogrammen weergegeven van de brandklassen waarvoor het toestel ingezet kan worden. Projectering van blusmiddelen en noodverlichting is maatwerk en afhankelijk van de risico’s.